Trond Farestveit Kvittingen

web consulting

Kvalitetar

Moderne design

Raske sider

Rein og moderne kode

Full mobil tilpassing

Om meg

Eg er Web og IT-Konsulent med 12 års erfaring.

Frå konsept - til design, implementering og lansering  

Freelancer

Som freelancer er eg rimeligare enn store webdesign byrå.
Me jobbar tett ilag slik at me får eit godt samarbeid, og du får den nettsida du ynskjer.
Eg tek stor glede og stoltheit i og levere gode produkt.

Portefølje

Her kan du sjå nokon av prosjekta eg har jobba på

Liker du noko av det du ser?
Ta gjerne kontakt!

Kontakt meg